Wydarzenia

W różnych częściach świata służba KK przybiera różne formy w zależności od potrzeb. W Polsce nasze życie koncentruje się głównie na uczniostwie wnikającym z bliskich relacji i misjach — lokalnych, krajowych i poza granicami naszego kraju. 

Wszystko, co robimy zmierza do bliższego poznania Boga
i czynienia Go znanym wśród Narodów.

Mobilizowanie

pokoleń do wypełniania Bożej woli na świecie. Obozy i akcje pomocowe w Polsce i na świecie mobilizują młodych chrześcijan i dają im okazję do prostego dzielenia się wiarą z innymi ludźmi. 

Wyposażanie

dzieci, młodzieży, ich rodzin i usługujących liderów w wiedzę na temat życia i dzielenia się Bożym Królestwem. całoroczne plany uczniowskie są doskonałym narzędziem pomagającym młodym ludziom i ich rodzinom wzmacniać relację z Bogiem i żyć w sposób, który raduje Boże serce.

Wychodzenie

do tych, którzy nie mieli jeszcze szansy usłyszeć Ewangelii. Różne kluby, centra młodzieżowe, spotkania kościołów ulicznych umożliwiają dzielenie się Bożą miłością z dziećmi i nastolatkami, które nie znają Jezusa. 

Troska

o dysfunkcyjne społecznie, żyjące w złych lub ryzykownych warunkach dzieci, młodzież i ich rodziny. Angażujemy się w praktyczną pomoc młodym ludziom będącym w potrzebie, dzieciom ulicy czy sierotom. 

wydarzenia

Uczniostwo

wydarzenia

Misje

Świadectwa

Świadectwa służby King’s Kids Polska.


więcej o wydarzeniach

zobacz jak działamy

Zdjęcia
i filmy

Zachęcamy do śledzenia naszej aktywności w mediach społecznościowych — FB, Instagram, Vimeo, gdzie znajdziecie zawsze aktualne zdjęcia, filmy i relacje z naszego życia i naszych działań.

https:vimeo.com/344040614https:vimeo.com/293088285https:vimeo.com/293093311https:vimeo.com/291762750https:vimeo.com/291339650https:vimeo.com/284988442

więcej filmów